Тесттік сұрақ-жауап

1. Ниеттің негізгі орны қайда?
2. Таң намазының реттілігі?
3. «Субханәкә Аллаһумма уа бихамдика уа тәбәракасмук уа та‘ала жәддук уә лә иләһә ғайрук» деген дұғаның аты?
4. Такбир тахрим деген не?
5. «Фатиха» сүресі қанша аят?
6. «Ықылас» сүресі қанша аят?
7. Шам намазының парызы қанша рәкәт?
8. «Иннәл-инсәнә ләфии хуср» деген аят қай сүреде?
9. Сәждеде қай дұға оқылады?
10. Рукуғтақай дұға оқылады?
11. Әр екі рәкәт сайын отырғанда қандай дұға оқылады?
12. Үтір намазына тән дұға:
13. Күнделікті парыз болған намаздардың санықанша?
14. «Раббәнә уә ләкәл-хамд» деп қашан айтады?
15. Қай намазда сүннет оқылмайды?
16. Қандай намазда екі рәкәттан кейін «Фатиха» оқылмайды?
17. Бір күнде бір рет қана оқылатын намаз?
18. «Әс-сәламу ’аләйка әйюһән-нәби, уә рахмәтуллаһи уә бәрәкатуһу» деген сөздері бар дұға қай дұға?
19. «Иннәкә хамидун мәжид» қай дұғаның үзіндісі?
20. Үтір намазында қанша рет сәжде жасалады?

Нәтиже: 50%

Дұрыс жауап: 10

Қате жауап: 10

Заполните все поля